Reglementen

Reglement
Club reglementen
 1. De terreinen zijn voorbehouden voor leden van KBTC
 2. Elke speler dient zijn lidkaart te hangen bij het nummer van het overeenkomstig terrein.
 3. Bij drukte speelt men:
  • Enkelspel max. 1 h
  • Dubbelspel max. 1.30h
 4. Leden die wensen te spelen moeten dit kenbaar maken aan diegene die reeds spelen , en hangen hun lidkaart bij het nummer van het overeenkomstig terrein.
 5. De Jeugd - 12jaar kan spelen tot 17.00h , ook tijdens vakanties en verlofperiodes
 6. De Jeugd tot 18 jaar mag spelen tot 19.00h. Na 19.00h alleen nog met of tegen Senioren.
 7. Na het spelen de pleinen borstelen in de dwarsligging tot buiten de lijnen van het dubbelspel en tot tegen omheining; ook de lijnen dienen geveegd te worden.
 8. Bij droog weer de pleinen handmatig sproeien.
 9. Alle gebruikte materialen (plastic flessen ed.) dienen in de daarvoor aanwezige afvalbakken gedeponeerd.
 10. Het is verboden drank in glazen mee te nemen op het terrein.
Uitnodigingsreglement
 1. Bij de uitbaters van de cafetaria is een invitatieboek aanwezig.
 2. Alvorens de wedstrijd aan te vatten moeten de namen van beide spelers vermeld worden in het invitatieboek.
 3. Er mag alleen gespeeld worden als er baan vrij is en er geen aangesloten leden moeten wachten.
 4. Voor een enkelspel mag er niet langer gespeeld worden dan één uur , voor een dubbelspel maximaal 1u30.
 5. Het uitnodigen kan maximaal 3 maal per seizoen gebeuren , maximaal 3 maal met dezelfde persoon, en nooit met een inwonend familielid.