Jeugd

Sedert 2009 werd ook Kidstennis geïntroduceerd in onze club, het jeugd-tennisconcept van de Tennis Vlaanderen. Vanaf nu zullen de kinderen stapsgewijs afhankelijk van leeftijd en niveau ingedeeld worden in verschillende kleur-groepen, na een aangepaste lessenreeks en de nodige testen kan er dan overgegaan worden naar de volgende groep.

Er zijn dit jaar weer vele activiteiten voor de jeugd o.a.: paaskamp, interclub, zomerlessen, jeugdtennisstage, trainingsweek kidstennis, uitstap …

Er werd ook aan de structuur van de jeugdwerking gesleuteld met de opstart van een jeugdbestuur in het kort.

Het ziet er dus weer goed uit voor onze jeugd! Vanaf april starten de lessen.
iedereen zal hier bericht van krijgen, hou alleszins ook onze website in de gaten!